POLITYKA PRYWATNOŚCI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

11.1. Administratorem danych osobowych podawanych przez Klientów w ramach korzystania z Sklepu internetowego jest Bakalland S.A. Warszawa 00-446, ul. Fabryczna 5. Dane przetwarzane są w celu świadczenia usług Sklepu internetowego, w tym umożliwienia zawierania umów sprzedaży Towarów. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia Zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego oraz wykonania umowy sprzedaży Towarów. Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

11.2. Klient wyraża zgodę na przesyłanie informacji związanych z wykonaniem umowy i współpracą ze Sklepem internetowym pod podanym przez niego w formularzu rejestracyjnym adresem e-mail.

11.3. Klient wyraża zgodę na wykorzystywanie podanego przez niego w formularzu rejestracyjnym numeru telefonu w celu kontaktów i przekazywania informacji związanych z wykonaniem umowy i współpracą ze Sklepem internetowym.

11.4. W przypadku złożenia Zamówienia na Towar, dane Klienta niezbędne do realizacji Zamówienia (w tym imię i nazwisko, nazwa firmy, forma prowadzenia działalności, adres prowadzenia działalności, NIP, adres dostawy, numer telefonu, adres e-mail, dane do wystawienia faktury) udostępniane są przez BAKALLAND w celu wykonania umowy i wykonania dostawy Towarów podmiotom współpracującym z BAKALLAND, tj. bankowi, firmie kurierskiej i firmie ubezpieczeniowej. I

11.5. Osobom, których dane dotyczą, przysługuje:

a)      prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, prawo żądania ich aktualizacji oraz prawo żądania ich usunięcia;

b)      prawo wniesienia, w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację;

c)      prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w przypadkach, wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania jej danych osobowych innemu administratorowi danych.

11.6. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niezbędne do dokonywania zakupów oraz korzystania z tych usług świadczonych drogą elektroniczną przez BAKALLAND  w ramach Sklepu internetowego, które wymagają podania danych osobowych. BAKALLAND przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie internetowym, a w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody, o której mowa w niniejszym Regulaminie,  również w celu świadczenia usługi newslettera.  

11.7. Zgodnie z ust. 11.3 powyżej, Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania, aktualizacji lub usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane poprzez zgłoszenie pod adresem mailowym cok@ebakalland.pl. Klient może również zwrócić się do BAKALLAND z żądaniem usunięcia całego konta Klienta - poprzez wysłanie stosownej prośby na adres e-mail: cok@ebakalland.pl z adresu poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowanego w Sklepie internetowym.

11.8. Klient podając dane oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są jego danymi.

11.9. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się na stronie internetowej Sklepu internetowego poświęconej polityce prywatności.

11.10. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep internetowy korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. pliki cookies). Klient może w dowolnym momencie określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Sklep internetowy do plików cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej, w tym zmienić ustawienia przeglądarki, tak aby nie akceptowała ona takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu internetowego. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookies na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta. Więcej informacji w tym zakresie znajduje się w Polityce Prywatności.

11.11. BAKALLAND zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu. Ponadto BAKALLAND dokłada szczególnej staranności, żeby informacje osobowe były:

  • przetwarzane w sposób zgodny z prawem,
  • uzyskane tylko dla określonych celów i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,
  • adekwatne, odpowiednie i nie nadmiarowe,
  • dokładne i aktualne,
  • nie przechowywane dłużej niż to konieczne,
  • przetwarzane zgodnie z prawami przysługującymi osobom których dotyczą,
  • bezpiecznie przechowywane,
  • nie transferowane bez odpowiedniej ochrony.

11.12. BAKALLAND uprzejmie prosi Klientów, aby w celu zwiększenia bezpieczeństwa swoich danych osobowych zadbali o:

a)      ustanowienie loginu i trudnego, 8-znakowego, alfanumerycznego hasła do konta Klienta, uniemożliwiających w prosty sposób odgadnięcie ich przez osoby trzecie. W szczególności zaleca się stosowanie w haśle ciągu znaków i cyfr oraz dużych i małych liter;

b)      wylogowanie się ze strony Sklepu internetowego po zakończonej sesji poprzez kliknięcie przycisku „Wyloguj”. Samo wyłączenie okna przeglądarki nie jest równoznaczne z wylogowaniem się ze strony;

c)      zachowanie loginu i hasła do konta Klienta w tajemnicy, w tym w szczególności o nieprzekazywaniu danych (loginu, hasła) jakimkolwiek osobom trzecim;

d)      korzystanie z programów antywirusowych, w tym regularnym skanowaniu dysków w poszukiwaniu wirusów;

e)      korzystanie ze strony Sklepu internetowego wyłącznie za pośrednictwem zaufanych komputerów, na których zainstalowano wyłącznie sprawdzone oprogramowanie, w celu minimalizacji ryzyka przechwycenia loginu, hasła lub innych danych Klienta, ewentualnie w razie korzystania z nieznanych komputerów - nie zapamiętywanie danych na komputerze i usunięcie historii przeglądanych stron www;